English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl enw

Beatrice Olivette (Olive) White

Man geni: Casnewydd

Gwasanaeth: Telegraffydd signalau , WAAC, November 1917 - August 1918 /

Marwolaeth: 1918-11-29, Casnewydd, Pneumonia following influenza / Niwmonia yn dilyn y ffliw

Cofeb: Eglwys Fethodistaidd St Julian, Casnewydd, Sir Fynwy

Nodiadau: Ganwyd Olive yn 1886 ac ymunodd â’r Swyddfa Bost yng Nghasnewydd yn ddysgwraig yn 1903. Yn ddiweddarach bu’n gweithio yn Totnes a Phont-y-pŵl. Yn Nhachwedd 1917 ymunodd â’r WAAC yn delegraffydd – signalau, a gyrrwyd hi i Abbeville yng ngogledd Ffrainc ac oddi yno i Calais. Pan oedd gartref ar ymweliad ym mis Mai 1918 cafodd ei tharo’n wael,a chafodd ei dadfyddino o’r WAAC ym mis Awst. Er iddi ddychwelyd i wneud gwaith sifiliad, bu farw o gymlethdodau’r ffliw Sbaenaidd. Gwelir ei henw ar y plac coffa yn Eglwys Fethodistaidd St Julian, Casnewydd ac mae wedi ei chladdu yng nghladdfa Christchurch.

Ffynonellau: Sylvia Mason: Every Woman Remembered, Daughters of Newport in the Great War. Saron publishers 2018

Cyfeirnod: WaW0107

Rhybudd marwolaeth Olive White, South Wales Argus

Rhybudd marwolaeth Olive White

Rhybudd marwolaeth Olive White, South Wales Argus


Annie Whyte

Man geni: Trelai, Caerdydd c 1890

Gwasanaeth: Prif weinyddes , WRAF, 1917 - 1919?

Nodiadau: Roedd Annie Whyte yn gysylltiedig ag Eglwys Fethodistaidd Wesleaidd Roath Road, Caerdydd. Ymunodd yn gyntaf â’r Fyddin (WAAC) ond yna trosglwyddodd i’r Awyrlu (WRAF) wedi iddo gael ei sefydlu yng ngwanwyn 1918. Gweithiai’n bennaf yn Ysgol Arfau y Corfflu Awyr Brenhinol yn Uxbridge. Y ddelwedd a’r wybodaeth trwy garedigrwydd Archifdy Morgannwg (DWESA6).

Ffynonellau: https://archifaumorgannwg.wordpress.com/

Cyfeirnod: WaW0116

Annie Whyte WRAF

Annie Whyte

Annie Whyte WRAF


Aldwyth Katrin Williams

Man geni: Llanbedr-y-Cennin

Gwasanaeth: Nyrs, VAD, 1914 - 1918

Marwolaeth: 1918/11/08, Influenza / Ffliw

Cofeb: Gladdfa St Tudno, Llandudno, Sir Gaernarfon

Nodiadau: Unig ferch rheithor Llanbedr-y-Cennin oedd Aldwyth. Ymunodd â’r VAD yn gynnar yn ystod y rhyfel, a gweithiodd dri niwrnod yr wythnos yn ysbytai’r Groes Goch yn Llandudno, yn coginio a glanhau yn ogystal â nyrsio. 26 mlwydd oed oedd hi pan fu farw.

Ffynonellau: http://historypoints.org/index.php?page=great-orme-grave-aldwyth-williams

Cyfeirnod: WaW0262

Bedd Aldwyth Katrin Williams, Eglwys Sant Tudno, Y Gogarth, Llandudno. Llun trwy garedigrwydd Laurence Manton

Bedd Aldwyth Williams

Bedd Aldwyth Katrin Williams, Eglwys Sant Tudno, Y Gogarth, Llandudno. Llun trwy garedigrwydd Laurence Manton

Adroddiad am angladd Aldwyth Katrin Williams, Y Clorianydd 27 Tachwedd 1918. Argraffwyd adroddiadau cyffelyb yn Y Cymro a Y Dydd. rn

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am angladd Aldwyth Katrin Williams, Y Clorianydd 27 Tachwedd 1918. Argraffwyd adroddiadau cyffelyb yn Y Cymro a Y Dydd. rn


Alice Williams

Man geni: Caerdydd

Gwasanaeth: Nyrs, French Red Cross / Y Groes Goch Ffrengig, 1915 - 1918

Nodiadau: Ganwyd Alice Williams yn 1863, yr ieuengaf o 12 plentyn David Williams, AS Meirionnydd. Gan ei bod yn gorfod byw gartref yn gydymaith i’w mam treuliodd ei hamser mewn eisteddfodau, cwmniau drama amatur a chyda rhyddfreinio menywod. Ar ôl i’w mam farw, a hithau bellach yn 40 oed, rhannodd ei hamser rhwng Llundain a Pharis, lle cyfarfu â’u chyfeilles am oes Fanny Laming. Pan dorrodd y rhyfel allan gweithiodd y ddwy dros y Groes Goch Ryngwladol yn Geneva, ond yn 1915 sefydlodd Swyddfa ym Mharis (ac yn Llundain yn ddiweddarach) i chwilio am newyddion a’i rannu am bersonau a aeth ar goll oherwydd y rhyfel. Yn ddiweddarach y flwyddyn hon daeth yn ysgrifennydd dros Gymru o Gronfa Argyfwng y Ffrancwyr a Anafwyd. Enillodd wobr y Médaille de la Reconnaissance Française yn 1920. Yn 1916 daeth yn sylfaenydd / Llywydd pedwaredd cangen Sefydliad y Merched yng Nghymru (yn Deudraeth) , gan ddarparu Neuadd ar eu cyfer, sy’n parhau i gael ei defnyddio heddiw. Hi oedd golygydd cyntaf Home and Country, cylchgrawn SyM hefyd. Yn Eisteddfod 1917 cafodd ei derbyn i Orsedd y Beirdd (fel dramodwraig) a dewisodd yr enw barddol Alys Meirion. Yn syth ar ôl y rhyfel, yn 1919, sefydlodd hi a Fanny y Forum Club preswyl yn Llundain, man cyfarfod cymdeithasol poblogaidd i fenywod yn unig, gan gynnwys Is-iarlles Rhondda.

Ffynonellau: https://archifaumorgannwg.wordpress.com/

Cyfeirnod: WaW0110

Roedd Alice Williams yn aelod o’r Groes Goch Ffrengig yn gweithio mewn ysbytai maes yn Ffrainc 1915-1918.

Alice Williams yng ngwisg y Groes Goch Ffrengig

Roedd Alice Williams yn aelod o’r Groes Goch Ffrengig yn gweithio mewn ysbytai maes yn Ffrainc 1915-1918.


Alice Helena Alexandra Williams (Alys Meirion)

Man geni: Castell Deudraeth, Penrhyndeudraeth, Meirionnydd

Gwasanaeth: Bardd, dramodwraig, artist, swffragydd, trefnydd, golygydd

Marwolaeth: August / Awst 1957, Llundain, Achos anhysbys

Nodiadau: Ganwyd Alice Williams yn 1863, yr ieuengaf o 12 plentyn David Williams, AS Meirionnydd. Gan ei bod yn gorfod byw gartref yn gydymaith i’w mam treuliodd ei hamser mewn eisteddfodau, cwmniau drama amatur a chyda rhyddfreinio menywod. Ar ôl i’w mam farw, a hithau bellach yn 40 oed, rhannodd ei hamser rhwng Llundain a Pharis, lle cyfarfu â’u chyfeilles am oes Fanny Laming. Pan dorrodd y rhyfel allan gweithiodd y ddwy dros y Groes Goch Ryngwladol yn Geneva, ond yn 1915 sefydlodd Swyddfa ym Mharis (ac yn Llundain yn ddiweddarach) i chwilio am newyddion a’i rannu am bersonau a aeth ar goll oherwydd y rhyfel. Yn ddiweddarach y flwyddyn hon daeth yn ysgrifennydd dros Gymru o Gronfa Argyfwng y Ffrancwyr a Anafwyd. Enillodd wobr y Médaille de la Reconnaissance Française yn 1920. Yn 1916 daeth yn sylfaenydd / Llywydd pedwaredd cangen Sefydliad y Merched yng Nghymru (yn Deudraeth) , gan ddarparu Neuadd ar eu cyfer, sy’n parhau i gael ei defnyddio heddiw. Hi oedd golygydd cyntaf Home and Country, cylchgrawn SyM hefyd. Yn Eisteddfod 1917 cafodd ei derbyn i Orsedd y Beirdd (fel dramodwraig) a dewisodd yr enw barddol Alys Meirion. Yn syth ar ôl y rhyfel, yn 1919, sefydlodd hi a Fanny y Forum Club preswyl yn Llundain, man cyfarfod cymdeithasol poblogaidd i fenywod yn unig, gan gynnwys Is-iarlles Rhondda.

Ffynonellau: http://yba.llgc.org.uk/en/s10-WILL-ALE-1863.\\r\\nwww.thewi.org.uk/about-the-wi/history-of-the-wi/the-origins/alicewilliams\\r\\nhttp://femalewarpoets.blogspot.co.uk/2013/09/todays-poet-is-welsh.

Cyfeirnod: WaW0295

Alice Williams tua 1930

Alice Williams

Alice Williams tua 1930

Cyhoeddiad am wobr y Médaille de la Reconnaissance Française a enillwyd gan Alice Williams. Journal Officiel de la Republique Francaise 22ain Hydref 1920

Gwobr y Médaille de la Reconnaissance Française

Cyhoeddiad am wobr y Médaille de la Reconnaissance Française a enillwyd gan Alice Williams. Journal Officiel de la Republique Francaise 22ain Hydref 1920


Rhifyn cyntaf cylchgrawn SyM Home and Country, a olygwyd gan Alice Williams. Hi yw’r ail o’r dde yn y llun. Gwasanaethodd yn drysorydd i SyM hefyd.

Cylchgrawn Home and Country

Rhifyn cyntaf cylchgrawn SyM Home and Country, a olygwyd gan Alice Williams. Hi yw’r ail o’r dde yn y llun. Gwasanaethodd yn drysorydd i SyM hefyd.

Label llyfr y Forum Club, Llundain, a sefydlwyd gan Alice Williams a Fanny Lanbury.

Label llyfr

Label llyfr y Forum Club, Llundain, a sefydlwyd gan Alice Williams a Fanny Lanbury.


Catherine Williams

Man geni: Bae Colwyn

Gwasanaeth: Nyrs staff, QAIMNS

Marwolaeth: 1919-08-04, Achos anhysbys

Cofeb: Cofeb Ryfel, Bae Colwyn, Sir Gaernarfon

Nodiadau: 38 oed. Claddwyd yng nghladdfa Bron-y-nant Bae Colwyn.

Ffynonellau: http://historypoints.org/index.php?page=colwyn-bay-memorial-fww-surnames-s-y

Cyfeirnod: WaW0064

Enw Catherine Williams, Cofeb Ryfel Bae Colwyn

Cofeb Ryfel Bae Colwyn

Enw Catherine Williams, Cofeb Ryfel Bae Colwyn


Ellen Myfanwy Williams

Man geni: Aberteifi

Gwasanaeth: Nyrs, 1914 - 1915

Marwolaeth: 1915-01-19, Ysbyty West Bromwich , Achos anhysbys

Cofeb: Senotaff, Aberteifi, Ceredigion

Nodiadau: 26 oed. Claddwyd yng nghladdfa Aberteifi.

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/ceredigion-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0066

Enw Ellen Williams, Cofeb Ryfel y Santes Fair,  Aberteifi

Nyrs Williams

Enw Ellen Williams, Cofeb Ryfel y Santes Fair, Aberteifi


Elsie Williams

Man geni: Abertyleri ?

Gwasanaeth: Cymorth Byrnu, Women\\\'s Forage Corps

Nodiadau: Ymddengys enw Elsie ar restr o enwau menywod a fu farw yn gweithio yng Nghorfflu Porthiant y Menywod. Ei pherthynas agosaf oedd Mrs Williams, 7 Cyrils Place, Abertyleri. Ni wyddys unrhyw beth arall amdani.

Cyfeirnod: WaW0223


Elsie Williams

Man geni: Abertyleri ?

Gwasanaeth: Cymorth Byrnu, Womens Forage Corps (WFC)

Nodiadau: Ymddengys enw Elsie ar restr o enwau menywod a fu farw yn gweithio yng Nghorfflu Porthiant y Menywod. Ei pherthynas agosaf oedd Mrs Williams, 7 Cyril Place, Abertyleri. Ni wyddys unrhyw beth arall amdani.

Cyfeirnod: WaW0146

Rhestr o aelodau’r WFC a fu farw tra’n gwasanaethu

Rhestr Enwau

Rhestr o aelodau’r WFC a fu farw tra’n gwasanaethu


Elsie E Williams

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn ffatri arfau rhyfel, Not known / anhysbys

Nodiadau: Honnodd Elsie Williams i fforman ei cham-drin yn rhywiol ar dren yn yr un ffatri arfau, ac iddi feichiogi. Cytunodd Llys yn Abertawe mai ef oedd tad ei phlentyn.

Cyfeirnod: WaW0368

Adroddiad yn profi tadolaeth baban Elsie Williams. Herald of Wales 22 ain Rhagfyr 1917.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad yn profi tadolaeth baban Elsie Williams. Herald of Wales 22 ain Rhagfyr 1917.Administration