English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl galwedigaeth

Annie Crosby

Man geni: Lerpwl

Gwasanaeth: Ymdeithiwr

Marwolaeth: 1915-05-07, SS Lusitania, Drowning/Boddi

Cofeb: Cofeb Ryfel, Bagillt, Sir y Fflint

Nodiadau: 36 oed. Boddwyd gyda ei chwaer Ellen pan suddwyd y Lusitania.

Ffynonellau: http://www.flintshirewarmemorials.com; www.rmslusitania.info/

Cyfeirnod: WaW0003


Ellen (Nellie) Crosby

Man geni: Lerpwl

Gwasanaeth: Ymdeithiwr

Marwolaeth: 1915-05-07, SS Lusitania, Drowning / Boddi

Cofeb: Cofeb Ryfel, Bagillt, Sir y Fflint

Nodiadau: 40 oed. Boddwyd gyda ei chwaer Annie pan suddwyd y Lusitania

Ffynonellau: http://www.lintshirewarmemorials.com; www.rmslusitania.info/

Cyfeirnod: WaW0004


Olive Francis

Gwasanaeth: Ymgyrchydd dros Heddwch

Ffynonellau: Pioneer 28 Gorffennaf 1917

Cyfeirnod: WaW0023

Hysbyseb am gyfarfod cysylltiedig â Phererindod Heddwch Menywod, Pioneer 28 Gorffennaf 1917

Hysbyseb papur newydd

Hysbyseb am gyfarfod cysylltiedig â Phererindod Heddwch Menywod, Pioneer 28 Gorffennaf 1917


Ellen ‘Nellie’ Mariana Booker

Man geni: Southerndown ?

Gwasanaeth: Ysgrifennydd, yna Swyddog Cyflenwi, VAD, 1909 - 1917

Marwolaeth: February/Chwefror 19, Not known / anhuybys

Nodiadau: Nellie Booker oedd chweched merch Caroline Booker [qv]. Gyda’i mam a’i chwaer Etta [qv] sefydlodd gangen Southerndown o Gymdeithas y Groes Goch. Pan dorrodd y rhyfel allan hi oedd Ysgrifennydd Ysbyty Tuscar House ac yn ddiweddarach daeth yn Swyddog Cyflenwi yno. Yn anarferol cafodd angladd milwrol; ‘anrhydedd unigryw i foneddiges’ (Glamorgan Gazette). Nid yw ei cherdyn Croes Goch wedi goroesi.

Cyfeirnod: WaW0472

Adroddiad am agor Ysbyty’r Groes Goch Tuscar House, Glamorgan Gazette 28 Mai 1915

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am agor Ysbyty’r Groes Goch Tuscar House, Glamorgan Gazette 28 Mai 1915

Ysbyty’r Groes Goch Tuscar House Southerndown. Defnyddiwyd y tŷ’n ysbyty yn ystod yr Ail Ryfel Byd hefyd.

Ysbyty’r Groes Goch Tuscar House Southerndown. Defnyddiwyd y tŷ’n ysbyty yn ystod yr Ail Ryfel Byd hefyd.


Adroddiad am y milwyr yn gwella yn Tuscar House, Glamorgan Gazette 18 Mehefin 1915

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am y milwyr yn gwella yn Tuscar House, Glamorgan Gazette 18 Mehefin 1915

Rhan o adroddiad am angladd milwrol Nellie Booker. Glamorgan Gazette 2 Mawrth 1917

Adroddiad papur newydd

Rhan o adroddiad am angladd milwrol Nellie Booker. Glamorgan Gazette 2 Mawrth 1917


Margaret Lindsay

Man geni: Anhysbys

Gwasanaeth: Ysgrifenyddes SSFA

Nodiadau: Llwyddodd Margaret, merch Ficer Tonna, i rwystro twyll yn achos y Gymdeithas ar gyfer teuluoedd milwyr a morwyr (SSFA). Wedi iddi gael ei thwyllo i roi £1 i bâr priod, yr Israeliaid, neidiodd ar feic a’u hymlid. Cafodd yr arian yn ôl, dim ond 6c roeddent wedi ei wario ar lemonêd a bisgedi. Cyhuddwyd yr Israeliaid o dwyll a’u dedfrydu i dri mis o lafur caled.

Cyfeirnod: WaW0337

Herald of Wales 27th March 1915

Adroddiad papur newydd

Herald of Wales 27th March 1915Administration