English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl dyddiad marwolaeth

Janet Elizabeth Evans

Man geni: Y Drenewydd

Gwasanaeth: Clerc, QMAAC

Marwolaeth: May 1919, not known / anhysbys

Cofeb: Cofeb Ryfel, Y Drenewydd, Sir Drefaldwyn

Cyfeirnod: WaW0016

Enw Janet Evans QMAAC, Cofeb Ryfel y Drenewydd

Cofeb Ryfel y Drenewydd

Enw Janet Evans QMAAC, Cofeb Ryfel y Drenewydd


Emily May Thomas (née Matthews)

Man geni: Caerfyddin

Marwolaeth: November /1918 / Tac, Caerfyddin, Influenza / y ffliw

Nodiadau: Addysgwyd Emily yn Ysgol Sir y Merched, Caerfyrddin a matricwleiddiodd yn ifanc, yn 16 oed. Daeth yn athrawes yn Ysgol (Eglwysig) Model, Caerfyrddin. Yn Chwefror 1918 priododd yr Is-gapten Richard Thomas o Gorfflu y Gynnau Periiant a oedd yn athro hefyd. Anafwyd ef ym mis Hydref 1918. Ym mis Tachwedd yn syth wedi iddo ddod adref o’r Ysbyty, daliodd Emily’r ffliw a bu farw.

Cyfeirnod: WaW0423

Adroddiad am lwyddiant Emily Matthews yn yr arholiad rnCarmarthen Weekly Reporter 9 Medi 1910.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am lwyddiant Emily Matthews yn yr arholiad rnCarmarthen Weekly Reporter 9 Medi 1910.

Adroddiad am briodas Emily Matthews a Richard Thomas rnCarmarthen Weekly Reporter 15 Chwefror 1918.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am briodas Emily Matthews a Richard Thomas rnCarmarthen Weekly Reporter 15 Chwefror 1918.


Adroddiad am anafu yr Is-gapten Thomas. Cambria Daily Leader 4 Hydref 1918.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am anafu yr Is-gapten Thomas. Cambria Daily Leader 4 Hydref 1918.

Adroddiad am farwolaeth Emily Thomas. Carmarthen Journal 22 Tachwedd 1918.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am farwolaeth Emily Thomas. Carmarthen Journal 22 Tachwedd 1918.


Violet Pearce

Man geni: Abertawe

Gwasanaeth: clerc bwcio, NWR

Marwolaeth: November 1918, Abertawe, Influenza / y ffliw

Nodiadau: Roedd Violet Pearce yn glerc bwcio ar Orsaf Victoria Abertawe pan fu farw o’r ffliw Sbaenaidd ddechrau Tachwedd 1918.

Cyfeirnod: WaW0373

Adroddiad am farwolaeth Violet Pearce. Cambria Daily Leader 5 Tachwedd 1918.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am farwolaeth Violet Pearce. Cambria Daily Leader 5 Tachwedd 1918.


Maggie Williams

Man geni: Cwmparc ?

Gwasanaeth: Nyrs

Marwolaeth: October / Hydref 191, Chichester, Pneumonia following influenza / Niwmonia yn dilyn y ffliw

Nodiadau: Ni wyddys unrhyw beth am Maggie Williams ar hyn o bryd, ac eithrio’r toriad papur newydd isod.

Cyfeirnod: WaW0347

Adroddiad am farwolaeth Maggie Williams. Rhondda Leader 19eg Hydref 1918

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am farwolaeth Maggie Williams. Rhondda Leader 19eg Hydref 1918


Una McCarthy

Man geni: Abertylri ?

Gwasanaeth: Nyrs

Marwolaeth: October/Hydref 1918, Achos anhysbys

Nodiadau: Ni wyddys unrhywbeth ar hyn o bryd am Una McCarthy y gwelir ei llun gydag eraill mewn papur newydd, yr Argus o bosib, dan y pennawd ‘Died on Service’.

Cyfeirnod: WaW0390

Llun o Nyrs Una MaCarthy, 19 Marlborough Road, Abertyleri.

Llun papur newydd

Llun o Nyrs Una MaCarthy, 19 Marlborough Road, Abertyleri.Administration