English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl achos marwolaeth

Ethel Annie Llewelyn

Man geni: Y Cendi

Gwasanaeth: Nyrs, 1914 - 1918

Marwolaeth: 13/04/1921, Sanatoriwm Coffa Cenedlaethol Cymreig Llangwyfan , Tuberculosis/Twbercwlosis

Cofeb: Y Cendi, Sir Frycheiniog

Nodiadau: Ganwyd Ethel yn 1895 ac roedd yn ferch i Ficer Cendl. Gweithiai yn yr Ysbyty Cymreig, Netley, Southampton. Efallai mai yno y daliodd y ddarfodedigaeth. Claddwyd hi ym mynwent Llangwyfan.

Ffynonellau: http://firstworldwar.gwentheritage.org.uk/content/catalogue_item/ethel-annie-llewelyn-memorial-plaque

Cyfeirnod: WaW0161

Cofeb Ethel Annie Llewelyn

Cofeb, Eglwys Dewi Sant, Cendl

Cofeb Ethel Annie Llewelyn


Augusta Minshull

Man geni: Atherstone

Gwasanaeth: Nyrs, St John’s Ambulance, Scottish Women’s Hospital

Marwolaeth: 1915/03/21, Kraguievatz, Typhus fever / Haint teiffws

Cofeb: Nghladdfa Filwrol Chela Kula , Nĭs, Serbia

Nodiadau: Ganwyd Augusta Minshull yn 1861 yn Atherstone, ger Manceinion, ond cafodd ei magu yn Ninbych lle roedd ei rhieni yn rhedeg y Crown Hotel. Ymddengys iddi hyfforddi’n nyrs ar ôl i’w mam farw. Cafodd lu o brofiadau mewn ysbytai yn Lloegr a Dulyn. Yn 1914 ymddengys iddi deithio i Wlad Belg ac yna i Kraguievatz, Serbia yn gynnar yn 1915. Bu farw yn yr epidemig o deiffws yn 53 neu 54 oed.

Cyfeirnod: WaW0468

Casglwyd llun Augusta gan Is-bwyllgor y Menywod fel rhan o’i gasgliad o fenywod fu farw yn ystod y rhyfel.

LlunAugusta Minshull

Casglwyd llun Augusta gan Is-bwyllgor y Menywod fel rhan o’i gasgliad o fenywod fu farw yn ystod y rhyfel.

Adroddiad am farwolaeth Augusta Minshull yn Serbia. Denbighshire Free Press 17th April 1915

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am farwolaeth Augusta Minshull yn Serbia. Denbighshire Free Press 17th April 1915


Ysgrif goffa Augusta Minshull yn y British Journal of Nursing, yn manylu ar ei gyrfa.

Ysgrif goffa

Ysgrif goffa Augusta Minshull yn y British Journal of Nursing, yn manylu ar ei gyrfa.

Rhestr Anrhydedd aelodau o Ysbytai Albanaidd y Menywod fu farw dramor.

Rhestr Anrhydedd

Rhestr Anrhydedd aelodau o Ysbytai Albanaidd y Menywod fu farw dramor.


Mabel Dearmer

Man geni: Llanbleblig, 1872

Gwasanaeth: Gwirfoddolwraig, Red Cross/Y Groes Goch

Marwolaeth: 1915-07-11, Serbia, Typhus/Pneumonia Teiffws/ Niwmonia

Nodiadau: Roedd Mabel Dearmer, a aned yn 1872, yn awdur, dramodydd ac arlunydd llwyddiannus llyfrau i oedolion a phlant. Roedd hi a’i gŵr y Parch. Percy Dearmer ill dau yn heddychwyr ac yn gefnogwyr y Church League for Women’s Suffrage. Pan dderbyniodd ei gŵr swydd yn gaplan y Groes Goch Brydeinig yn Serbia, gwirfoddolodd hithau i fynd hefyd, a bu farw yng Ngorffennaf 1915. Cyhoeddwyd ei llythyron adref ar ôl ei marw yn ‘Letters from a Field Hospital’.

Ffynonellau: http://britishlibrary.typepad.co.uk/untoldlives/2014/08/mabel-dearmer-in-serbia.html https://www.amazon.com/Letters-field-hospital-Mabel-Dearmer/dp/117677140X#reader_117677140X

Cyfeirnod: WaW0092

Bedd, ar y chwith, Mabel Dearmer, Claddfa Ganol Kragujevac, Serbia

Bedd Mabel Dearmer, ar y chwith.

Bedd, ar y chwith, Mabel Dearmer, Claddfa Ganol Kragujevac, Serbia

Casglwyd ffotograff Mabel gan Is-bwyllgor Menywod yr Imperial War Museum fel rhan o’i gasgliad o fenywod fu farw yn ystod y rhyfel. rnrn

Mabel Dearmer

Casglwyd ffotograff Mabel gan Is-bwyllgor Menywod yr Imperial War Museum fel rhan o’i gasgliad o fenywod fu farw yn ystod y rhyfel. rnrn


Un o ddarluniau nodweddiadol Mabel Dearmer ar gyfer llyfrau plant, 1901.

Darlun llyfr

Un o ddarluniau nodweddiadol Mabel Dearmer ar gyfer llyfrau plant, 1901.

Rhestr staff Ysbyty Stobarth, Kragujevac, Serbia. ‘Rhestrir enw ‘Dearmer, Mrs Percy’ dan y cynorthwywyr benywaidd ac roedd ei gŵr Dr P Dearmer yn Gaplan Anrhydeddus. Rhestrir Emily Hill [qv] dan ‘Chwiorydd Nyrsio’

Rhestr Staff Ysbyty Stobart

Rhestr staff Ysbyty Stobarth, Kragujevac, Serbia. ‘Rhestrir enw ‘Dearmer, Mrs Percy’ dan y cynorthwywyr benywaidd ac roedd ei gŵr Dr P Dearmer yn Gaplan Anrhydeddus. Rhestrir Emily Hill [qv] dan ‘Chwiorydd Nyrsio’


Margaret (Maggie) Mary Evans

Man geni: Pwllheli ?

Gwasanaeth: Nyrs, VAD, March 1914 – July 1918 / Maw

Marwolaeth: 1918/07/20, Ysbyty’r Llynges Frenhinol, Plymouth, Ubknown / Anysbys

Cofeb: Cofeb Rhyfel, Pwllheli, Sir Gaernarfon

Nodiadau: Gwirfoddolodd Maggie Evans yn rhan-amser yn VAD tan 1917, pan gafodd ei hanfon i Ysbyty RC Porthmadog, ac yna yn 1918 i Ysbyty’r Llynges Frenhinol yn Plymouth, lle bu farw. Ysgrifennwyd llythyr am farwolaeth oddi wrth Mildred Lloyd Hughes [qv] Chwaer Nyrs yng ngofal i’w gyhoeddi yn Yr Udgorn 7fed Awst 1918 ( yn Saesneg)

Cyfeirnod: WaW0176

Maggie Evans yn ei gwisg swyddogol

Margaret (Maggie) Mary Evans

Maggie Evans yn ei gwisg swyddogol

Enw Miss Margaret M Evans gyda nyrsys eraill yn Llyfr Coffáu Cymru

Llyfr Coffáu Cymru

Enw Miss Margaret M Evans gyda nyrsys eraill yn Llyfr Coffáu Cymru


Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Margaret M Evans

Cerdyn y Groes Goch

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar gyfer Margaret M Evans

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar Margaret M Evans (cefn)

Cerdyn y Groes Goch (cefn)

Cerdyn cofnod y Groes Goch ar Margaret M Evans (cefn)


Llythyr at Isbwyllgor Gwaith y Menywod, Imperial War Museum, oddi wrth fam Maggie, Awst 1918

Llythyr

Llythyr at Isbwyllgor Gwaith y Menywod, Imperial War Museum, oddi wrth fam Maggie, Awst 1918

Ail lythyr at Isbwyllgor Gwaith y Menywod, Imperial War Museum, oddi wrth fam Maggie, Ebrill 1919

Llythyr

Ail lythyr at Isbwyllgor Gwaith y Menywod, Imperial War Museum, oddi wrth fam Maggie, Ebrill 1919


Llythyr at Isbwyllgor Gwaith y Menywod, Imperial War Museum, oddi wrth C Hall, Ebrill 1919

Llythyr

Llythyr at Isbwyllgor Gwaith y Menywod, Imperial War Museum, oddi wrth C Hall, Ebrill 1919

Ysgrifennwyd llythyr am farwolaeth oddi wrth Chwaer Nyrs yng ngofal i’w gyhoeddi yn Yr Udgorn 7fed Awst 1918

Llythyr

Ysgrifennwyd llythyr am farwolaeth oddi wrth Chwaer Nyrs yng ngofal i’w gyhoeddi yn Yr Udgorn 7fed Awst 1918


Bedd Maggie Evans VAD, mynwent Pwllheli. Diolch i Wayne Bywater

Bedd

Bedd Maggie Evans VAD, mynwent Pwllheli. Diolch i Wayne Bywater


Lilian Kate Jones

Man geni: Casnewydd

Gwasanaeth: Nyrs, VAD

Marwolaeth: 1916/06/06, Unknown/Anhysbys

Nodiadau: Ymunodd Lilian â’r VAD yn Awst 1915, yn 35 oed. Gweithiodd yn 2il Ysbyty Milwrol Cyffredinol Deheuol, Bryste, lle roedd ganddi gysylltiadau teuluol.

Cyfeirnod: WaW0143

Bedd Lilian Jones, St Woolos, Casnewydd

Bedd Lilian Jones

Bedd Lilian Jones, St Woolos, Casnewydd

Enw Lilian Jones, Llyfr y Cofio

Llyfr y Cofio

Enw Lilian Jones, Llyfr y Cofio


Cerdyn Croes Goch Lilian Jones

Cerdyn cofnod y Groes Goch

Cerdyn Croes Goch Lilian Jones

Cerdyn Croes Goch Lilian Jones

Cerdyn cofnod y Groes Goch (cefn)

Cerdyn Croes Goch Lilian JonesAdministration